ŚWIADOMOŚĆ BYCIA ZARAŻONYM … CHORYM … STAJE SIĘ ŚWIADOMOŚCIĄ NA WAGĘ ŻYCIA …

Firma CAMARANTE MED. Sp. z o.o. jest autoryzowanym przedstawicielem wiodących na rynku firm produkujących testy diagnozujące wirus COVID – 19 (PRZESIEWOWE SEROLOGICZNE/ ANTYGENOWE/PCR):

„Metoda przesiewowa testowania populacji ma sens, jest bardzo dobra i odpowiednia, ale w momencie, gdy informacje które uzyskamy z badań immunologicznych będą pomagały w sprawnym zarządzaniu firmami, w stwierdzeniu, że ta populacja jest bardziej bezpieczna od innej” – Minister Zdrowia Łukasz Szumowski (22.04.2020)r.

STANOWISKO Nr 113/20/P-VIII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 25 września 2020 r. w sprawie modyfikacji „Strategii walki z pandemią COVID-19 jesień 2020”

Tylko szersze testowanie populacji pozwoli ograniczyć wzrost liczby zakażonych osób. Bez takich działań powstrzymanie epidemii będzie niemożliwe.

Kolejnym elementem usprawnienia diagnostyki COVID-19 są wchodzące na rynek testy antygenowe o swoistości ponad 99%. Wykonywanie tych testów powinno zostać włączone do strategii walki z COVID-19. Dodatni wynik testu u pacjenta objawowego nie powinien wymagać potwierdzenia testem PCR przed odesłaniem pacjenta do szpitala zakaźnego, tylko skutkować stwierdzeniem podejrzenia COVID-19 (wg ICD 10 U.07.2) i przekazaniem pacjenta, co pozwoli na rozszerzenie puli diagnozowanych pacjentów, przy znacznie niższych kosztach. Szpital zakaźny jeśli uzna to za niezbędne, to wykona test PCR dla ostatecznego potwierdzenia COVID-19.

TEST PRZESIEWOWY SEROLOGICZNY – Genrui Biotech IncNovel Coronavirus (2019-nCoV) IgM/IgG Antibody Test Kit (Colloidal Gold)POZYTYWNA REKOMENDACJA SZPITALI W HISZPANII

TEST ANTYGENOWY (III GENERACJI) – SARS-CoV-2 Rapid Ag Test Kit (Sars-CoV-2 V-Chek )

TEST PCR Genrui Biotech Inc. – PCR – SARS-CoV-2 nucleic acid test kit

Prezentowane TESTY posiadają wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych.

TERMOCYKLER REAL TIME PCR – COVID 19 – GENTIER48 (TIANLONG SCIENCE AND TECHNOLOGY CO. LTD.)

Zapraszamy do współpracy,

Zespół CAMARANTE MED