Novel Coronavirus (2019-nCoV) Nucleic Acid Detection Kit (RT-PCR) (GENRUI BIOTECH INTERNATIONAL)

Podstawowym testem zalecanym przez WHO w celu wykrycia infekcji koronawirusem COVID-19 jest badanie laboratoryjne techniką NAAT (technika amplifikacji kwasu nukleinowego). Przykład takiego badania to procedura wykonana metodą RT-PCR. która pozwala na wykrycie RNA wirusa w próbce pobranej od pacjenta.

TEST jest oparty na technologii jednoetapowej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (RT-PCR), wybiera geny S i N nowego koronawirusa (2019-nCoV) jako regiony docelowe amplifikacji, projektując specyficzne dla nich startery i sondy fluorescencyjne (sondy genu N są znakowane barwnikiem FAM, sonda genu S jest znakowana barwnikiem VIC) w celu wykrycia RNA nowego koronawirusa (2019-nCoV) w pobranej próbce.

Zestaw diagnostyczny jest wyposażony również w endogenny wewnętrzny standardowy system wykrywania (wewnętrzna standardowa sonda genowa jest znakowana barwnikiem Cy5), który jest używany do pobierania próbek.

Test WYKORZYSTUJE się do fluorescencyjnego ilościowego aparatu PCR w czasie rzeczywistym z kanałami FAM, F1EX (VIC / JOE) oraz Cy5.

Cała procedura jest dłuższa od badania TESTEM PRZESIEWOWYM i bardziej skomplikowana. Badanie wykonuję się TYLKO w warunkach laboratoryjnych.

Do badania od pacjenta pobiera się próbkę plwociny lub wymazu nosowo-gardłowego.

Testy metodą PCR na koronawirusa COVID-19 wykazują wysoką skuteczność, jednak czasem konieczne jest powtórne badanie w celu potwierdzenia wyniku.

Novel Coronavirus (2019-nCoV) Nucleic Acid Detection Kit (RT-PCR) (GENRUI BIOTECH INTERNATIONAL) jest dostępny jedynie dla szpitali oraz placówek laboratoryjnych.

Na życzenie klientów udostępniamy pełną dokumentację produktu.

Osoby zainteresowane współpracą, dystrybucją oraz zakupem powyżej 500 testów zapraszamy do współpracy,

Zespół CAMARANTE MED